Tytuł artykułu: Wpływ miąższości reaktywnej warstwy drenażowej na odpływ fosforanów z zielonego dachu

Autorzy: KARCZMARCZYK, A., KOCIK, A.

Słowa kluczowe: fosforany, materiał reaktywny, Polonite, zielony dach

Streszczenie: Woda odciekająca z zielonego dachu może być zanieczyszczona zawiązkami fosforu. Źródłem tych zanieczyszczeń może być substrat dachowy. W pracy podjęto próbę określenia optymalnej proporcji miąższości warstwy drenażowej z materiału reaktywnego (MR) do miąższości substratu (S) stosowanego na zielonych dachach. Przeprowadzono doświadczenie kolumnowe, którego celem była ocena wpływu miąższości reaktywnej warstwy drenażowej wykonanej z Polonite® na wielkość redukcji fosforanów z odcieku. Potwierdzono, że substrat dachowy może być źródłem zanieczyszczenia fosforanami wody odprowadzanej z dachu zielonego. Wartość odprowadzonego ładunku wynosiła odpowiednio 0,091; 0,032 i 0,02 mg P-PO4 dla kolumn o proporcji S:MR=10:1, S:MR=10:2 i S:MR=10:5. Jako optymalne uznano zastosowanie warstwy substratu w stosunku do warstwy materiału reaktywnego w proporcji miąższości S:MR 10:2.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.43

Cytowanie w stylu APA: Karczmarczyk, A. & Kocik, A. (2017). Wpływ miąższości reaktywnej warstwy drenażowej na odpływ fosforanów z zielonego dachu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (4), 447-456. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.43

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Karczmarczyk & Kocik, 2017), następne powołania: (Karczmarczyk & Kocik, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Karczmarczyk, Agnieszka, Agnieszka Kocik. "Wpływ miąższości reaktywnej warstwy drenażowej na odpływ fosforanów z zielonego dachu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 78 ser., vol. 26, nr 4, (2017): 447-456. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.43.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Karczmarczyk, & Kocik 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.4.43, author={Karczmarczyk, Agnieszka and Kocik, Agnieszka}, language={polish}, title={Wpływ miąższości reaktywnej warstwy drenażowej na odpływ fosforanów z zielonego dachu}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.4.43}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN78/A4/art4.pdf}, year={2017}, volume={26 (4)}, number={78}, pages={447-456}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back